گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۲۰

 

هر چه آن خسرو کند شیرین کندچون درخت تین که جمله تین کند
هر کجا خطبه بخواند بر دو ضدهمچو شیر و شهدشان کابین کند
با دم او می‌رود عین الحیاتمرده جان یابد چو او تلقین کند
مرغ جان‌ها با قفس‌ها برپرندچونک بنده پروری آیین کند
عالمی بخشد به هر بنده جداکیست کو اندر دو عالم این کند
گر به […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی