گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی)» و حروف قافیهٔ «ارداشت»

 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۲

 

باز بلبل لحن موسیقار داشت

دعوی دیدار موسی وار داشت

گل بگلزار آتش از رخسار زد

یعنی آتش نخل عاشق بار داشت

عشق او خونخوار بوده است و بود

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم سبزواری