گنجور

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۱۰

 

نیست در آخرزمان فریادرس

جز صلاح الدین صلاح الدین و بس

گر ز سر سر او دانسته‌ای

دم فروکش تا نداند هیچ کس

سینه عاشق یکی آبیست خوش

[...]

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۶ - متابعت نصاری وزیر را

 

می‌رهند ارواح هر شب زین قفس

فارغان نه حاکم و محکوم کس

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۵ - مکر دیگر انگیختن وزیر در اضلال قوم

 

ای که چون تو در زمانه نیست کس

الله الله خلق را فریاد رس

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۶۰ - زیافت تاویل رکیک مگس

 

صاحب تاویل باطل چون مگس

وهم او بول خر و تصویر خس

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۷
sunny dark_mode