گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۲ - تخلیط وزیر در احکام انجیل

 

تا ز زهر و از شکر در نگذری

کی تو از گلزار وحدت بو بری

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۶ - دفع گفتن وزیر مریدان را

 

تا به گفت و گوی بیداری دری

تو زگفت خواب بویی کی بری

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۹۵ - مضرت تعظیم خلق و انگشت‌نمای شدن

 

همچو مطبوخست و حب کان را خوری

تا بدیری شورش و رنج اندری

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۹۶ - تفسیر ما شاء الله کان

 

گرچه چون نشفش کند تو قادری

کش ازیشان وا ستانی وا خری

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۲۶ - مخلص ماجرای عرب و جفت او

 

نفس همچون زن پی چاره‌گری

گاه خاکی گاه جوید سروری

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۱۰
sunny dark_mode