گنجور

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۸۰

 

پیش جوش عفو بی‌حد تو شاه

توبه کردن از گناه آمد گناه

بس که گمره را کنی بس جست و جو

گمرهی گشته‌ست فاضلتر ز راه

منطقم را کرد ویران وصف تو

[...]

مولانا
 

مولانا » مجالس سبعه » المجلس الثالث » مناجات

 

سیر زاهد هر مهی یک روزه راه

سیر عارف هر دمی تا تخت شاه

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۶ - بردن پادشاه آن طبیب را بر بیمار تا حال او را ببیند

 

آرزو می‌خواه، لیک اندازه خواه

برنتابد کوه را یک برگ کاه

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۹ - فهم کردن حاذقان نصاری مکر وزیر را

 

مدتی شش سال در هجران شاه

شد وزیر اتباع عیسی را پناه

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۴ - بیان خسارت وزیر درین مکر

 

فهم و خاطر تیز کردن نیست راه

جز شکسته می‌نگیرد فضل شاه

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۵۹ - قصهٔ مکر خرگوش

 

تاکنون فرمان پذیرفتی ز شاه

بعد ازین فرمان رساند بر سپاه

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۶۵ - جواب گفتن شیر خرگوش را و روان شدن با او

 

می‌شدند این هر دو تا نزدیک چاه

اینت خرگوشی چو آبی زیر کاه

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۸۵ - صفت اجنحهٔ طیور عقول الهی

 

کو یکی مرغی ضعیفی بی‌گناه

و اندرون او سلیمان با سپاه

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۱۱