گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۴۵

 

گر کسی یابد درین کو خانه‌ای

هر دمش واجب بود شکرانه‌ای

هر که او بویی ندارد زین حدیث

هر بن مویش بود بتخانه‌ای

هر که در عقل لجوج خویش ماند

[...]

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » حکایت کوف » حکایت کوف

 

کوف آمد پیش چون دیوانه‌ای

گفت من بگزیده‌ام ویرانه‌ای

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » حکایت کوف » حکایت کوف

 

من نیم در عشق او مردانه‌ای

عشق گنجم باید و ویرانه‌ای

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت شیخ نوقانی

 

عاقبت می‌رفت چون دیوانه‌ای

خویش را افکند در ویرانه‌ای

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت مردی که خری به عاریت گرفت و آنرا گرگ درید

 

چه عجب باشد که بر دیوانه‌ای

حالتی تابد ز دولت خانه‌ای

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت ابلهی که در آب افتاد و ریش بزرگش وبال او بود

 

در ره دین آن بود فرزانه‌ای

کو ندارد ریش خود را شانه‌ای

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » نارضا بودن ایاز از اینکه محمود سلطنت را به او داد

 

جمله گفتندش که تو دیوانه‌ای

می‌ندانی وز خرد بیگانه‌ای

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » بیان وادی معرفت » حکایت محمود و دیوانهٔ ویرانه‌نشین

 

شد مگر محمود در ویرانه‌ای

دید آنجا بی‌دلی دیوانه‌ای

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ » سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ

 

باز بعضی ز آرزوی دانه‌ای

خویش را کشتند چون دیوانه‌ای

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۴۹ - تشویق نمودن مستعداد بولایت حضرت شاه مردان

 

تو زدین او بکن یک خانه‌ای

واندر آنجا جای ده جانانه‌ای

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۵۳ - تمثیل در فرستادن عقل و حیا و علم از حضرت عزت بحضرت آدم (ع)

 

علم معنی را شریعت خانه‌ای

غیر آن خانه همه ویرانه‌ای

عطار
 

عطار » وصلت نامه » بخش ۲۵ - مقاله ارشاد کردن شیخ مریدان را

 

هر یکی در راه دین مردانه‌ای

در طریق عاشقی فرزانه‌ای

عطار
 

عطار » وصلت نامه » بخش ۲۷ - الحکایت المفاتیح القلوب

 

درد دین را بود او مردانه‌ای

هم ز درد دین خود فرزانه‌ای

عطار
 

عطار » وصلت نامه » بخش ۳۲ - حکایت قطب الاولیاء سلطان بایزید قدس سره

 

در ره حق دائماً مردانه‌ای

در میان عارفان فرزانه‌ای

عطار
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۱۸

 

می‌زنم حلقهٔ درِ هر خانه‌ای

هست در کوی شما دیوانه‌ای؟!

مرغ جان دیوانهٔ آن دام شد

دام عشق دلبری دُردانه‌ای

عقل‌ها نعره‌زنان کآخر کجاست

[...]

مولانا
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode