گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۷۹۴

 

من ز بویش بی‌خود و دیوانه‌ام

گه به مسجد گاه در میخانه‌ام

فتنهٔ آن غمزهٔ عاشق‌کشم

کشت آن نرگس مستانه‌ام

تا به آن جان و جهانم آشنا

[...]

کمال خجندی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر دوم » بخش اول - قسمت دوم

 

عقل من گنج است و من ویرانه ام

گنج اگر ظاهر کنم، دیوانه ام

شیخ بهایی
 

نشاط اصفهانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۲

 

از مقیمان در میخانه ام

میرسد هر دم زنو پیمانه ام

نشاط اصفهانی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۲۱ - نداهای جان پس از جدایی از تن

 

فاش می گویم که من دیوانه ام

هم زعقل و هم خرد بیگانه ام

ملا احمد نراقی
 

بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۹۵

 

عشق چون شمع است ومن پروانه ام

عشق زنجیر است ومن دیوانه ام

عشق دریا ومنم کشتی در او

عشق صهبا ومنش پیمانه ام

عشق چون طوفان کند گردم چو نوح

[...]

بلند اقبال
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۱۳ - آمدن جبرئیل بیاری سالار جلیل

 

گر من از هر دو جهان بیگانه ام

گنج پنهانی است در ویرانه ام

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۲۵ - مکالمهٔ آن حضرت با ذوالجناح

 

چشم دل بر راه یک پروانه ام

که دهد ره بر درون خانه ام

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۳۴ - رفتن اهل‌بیت رسالت به جانب کوفه

 

سوخت دور از تو فلک کاشانه ام

میکشد اکنون سوی ویرانه ام

نیر تبریزی