گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۸۹

 

ای ز خوبی مست هان هشیار باش

ور ز مستی خفته‌ای بیدار باش

از شراب شوق رویت عالمی

گشته مستانند هان هشیار باش

گر مه میخواره خوانندت رواست

[...]

سنایی
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۶ - حدیثی منقول از شیخ نجم الدین کبری خوارزمی

 

نی همی گوید که با من یار باش

در میان جان و تن دلدار باش

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۷ - در ارتباط ولایت با نبوت

 

کم خور و کم گوی و کم آزار باش

حاضر سر رشته اسرار باش

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۶۵ - در پند پدر فرزند را

 

کم خور و کم خسب و کم آزار باش

در شب تاریک خود بیدار باش

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۷۴ - در بیان خبر دادن از جلوۀ ظهور مولوی رومی قدس سره

 

در شریعت رو تو کم آزار باش

در طریقت با سخاوت یار باش

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۸۰ - تنبیه در آنکه از غیرببری و بخود روی آوری تا درحجاب نمیری

 

ای برادر از جهان بیزار باش

دایماً با ذکر حق درکارباش

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۳۳ - الحكایة ‌و التمثیل

 

راه دور است ای پسر هشیار باش

خواب با گور افکن و بیدار باش

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش شانزدهم » بخش ۴ - الحكایة و التمثیل

 

بار تا چندی کشی بی بار باش

گر دمی باقیست برخوردار باش

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش چهلم » بخش ۷ - در حق خویش گوید

 

لازم درد دل عطار باش

وز هزاران گنج برخوردار باش

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۶۷ - در علامتهای اهل جنت

 

ای پسر دایم به استغفار باش

وز بدان و مفسدان بیزار باش

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۷۴ - در بیان رعایت یتیم و نصایح دیگر

 

هر منافق را تو دشمن دار باش

از وی و از فعل او بیزار باش

عطار
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۵۷

 

چون تو شادی بنده گو غمخوار باش

تو عزیزی صد چو ما گو خوار باش

کار تو باید که باشد بر مراد

کارهای عاشقان گو زار باش

شاه منصوری و ملکت آن توست

[...]

مولانا
 
 
۱
۲
sunny dark_mode