گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
شاه نعمت‌الله ولی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «بنازم جان روح افزای سید» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «د» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
چ
د
ر
ل
م
ن
ه
ی

قصیدهٔ شمارهٔ ۱: از تتق کبریا صورت لطف خدا

قصیدهٔ شمارهٔ ۲: تا ز نور روی او گشته منور آفتاب

قصیدهٔ شمارهٔ ۳: از نور روی اوست که عالم منور است

قصیدهٔ شمارهٔ ۴: مرد مردانه شاه مردان است

قصیدهٔ شمارهٔ ۵: گر نه آب است اصل گوهر چیست

قصیدهٔ شمارهٔ ۶: عمر بی عشق می گذاری هیچ

قصیدهٔ شمارهٔ ۷: بنازم جان روح افزای سید

قصیدهٔ شمارهٔ ۸: خوش رحمتیست یاران صلوات بر محمد

قصیدهٔ شمارهٔ ۹: در دو عالم چون یکی دارندهٔ اشیا بود

قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰: دل چو سلطان ملک جان گردد

قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱: هرچه مقصود تو است آن گردد

قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲: رند مستی که گرد ما گردد

قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳: رندان باده نوش که با جام همدند

قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴: نقطه ای در الف هویدا شد

قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵: چو تو به ما نرسیدی تو را ز ما چه خبر

قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶: بیا ای مومن صادق بگو صلوات پیغمبر

قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷: داد جاروبی به دستم آن نگار

قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸: حی و قیوم و قدیم لم یزل

قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹: عیسی گردون نشین تابع تو در ازل

قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰: دُرد دردش خورده ام تا صاف درمان یافتم

قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱ (مهدی نامه): قدرت کردگار می بینم

قصیدهٔ شمارهٔ ۲۲: گفتیم خدای هر دو عالم

قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳: عاشقانه گر بیابی جام جم

قصیدهٔ شمارهٔ ۲۴: سالها در سفر به سر گشتیم

قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵: در راه خدا بسی دویدیم

قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶: دم به دم دم از ولای مرتضی باید زدن

قصیدهٔ شمارهٔ ۲۷: ای دل ار عاشقی بیا از جان

قصیدهٔ شمارهٔ ۲۸: نقش رویش خیال تا بسته

قصیدهٔ شمارهٔ ۲۹: ظهوری لم یزل ذاتی بذاتی

قصیدهٔ شمارهٔ ۳۰: حبیبی سیدی یا ذالمعالی

قصیدهٔ شمارهٔ ۳۱: آن امیرالمؤمنین یعنی علی

قصیدهٔ شمارهٔ ۳۲: جام گیتی نما علی ولی

قصیدهٔ شمارهٔ ۳۳: هر که دارد با علی یک مو شکی

قصیدهٔ شمارهٔ ۳۴: گر در این بحر آشنا یابی

قصیدهٔ شمارهٔ ۳۵: خرد پیمانهٔ انصاف اگر یک بار بردارد