گنجور

 
سلمان ساوجی
 

هر خدنگی که ز دست تو به جان می‌رسدم

من چه گویم که چه راحت به روان می‌رسدم؟

خود گرفتم که به من دولت وصلت نرسد

ناوکی آخر از آن دست و کمان می‌رسدم

من که باشم که رسد دیدن روی تو به من

این قدر بس که به کوی تو فغان می‌رسدم

بلبل باغ جمال توام از گلبن وصل

گر به رنگی نرسم بویی از آن می‌رسدم

ترک سودای تو هرگز نکنم، منع چه سود؟

خود گرفتم نرسم بویی از آن می‌رسدم

ناله آمد که کند با تو بیان حال دلم

وینک اندر عقبش اشک روان می‌رسدم

راز سر بسته زلف تو نمی‌یارم گفت

که زبان می‌کشند چون به زبان می‌رسندم

از فراقت نتوانم که زنم دم کان دم

شعله شوق تو از دل به دهان می‌رسدم

از تو پنهان چه کند حال دل خود سلمان

که حکایت به دل خلق جهان می‌رسندم

حاشیه‌ها

تا به حال ۶ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

mareshtani در ‫۱۱ سال و ۱۲ ماه قبل، یک شنبه ۱ آذر ۱۳۸۸، ساعت ۱۶:۳۴ نوشته:

beide panjom mesraje awal(manna tschesud)mesraje dowom(khodgereftamnarasam bujeasan merasadam)1
---
پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
mareshtani در ‫۱۱ سال و ۱۲ ماه قبل، یک شنبه ۱ آذر ۱۳۸۸، ساعت ۱۶:۴۶ نوشته:

mesraje awale beide haftom(rase sarbasta)2
---
پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
مسعود رستگاری در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۳ نوشته:

مصرع دوم بیت هفتم به این صورت صحیح است:
که زبان می‌شکند چون به زبان می‌رسدم

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
مسعود رستگاری در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۴ نوشته:

بیت هفتم «می‌رسدم» صحیح است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
مسعود رستگاری در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۵ نوشته:

بیت آخر«می‌رسدم» صحیح است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
سید محسن در ‫۱ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲ دی ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۴۹ نوشته:

که زبان می کشند چون به زبان میرسدم--
که حکایت به دل خلق جهان می رسدم
تمام ابیات به میرسدم ختم میشود

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.