گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
صفی علیشاه

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «مطلق الذاتی که او دارنده اشیاءستی» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ی» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
د
ک
م
ن
ی

شمارهٔ ۱: دلا دیدی که در درماندگی ها

شمارهٔ ۲: بر باد داد زلف مجعد را

شمارهٔ ۳: ما را نبود جز بتو امید مراعات

شمارهٔ ۴: غرقیم در محیط غم ای کشتی نجات

شمارهٔ ۵: دمی به عمر نبودم از این خیال آزاد

شمارهٔ ۶: بما عید مولود شاهی مبارک

شمارهٔ ۷: چون موج زن شد در ازل دریای ذات‌ذوالکرم

شمارهٔ ۸: نفس گردیده جری جرم فزون طاعت کم

شمارهٔ ۹: به سیزده از رجب آن بی‌قرین

شمارهٔ ۱۰: مطلق الذاتی که او دارنده اشیاءستی

شمارهٔ ۱۱: جهل بر هم کتاب عقل و دفترای طولانی

شمارهٔ ۱۲: گل چرا ماند بگلشن بعد فوت گلعذاری