گنجور

 
صفی علیشاه

شماره ۱: ای غمت اصل مدعای وجود

شماره ۲: چونکه در جوش بحر وحدت شد

شماره ۳: حق داشت پیش از آنکه بود جسم و جوهری

sunny dark_mode