گنجور

 
سعدی شیرازی
 

کتاب از دست دادن سست راییست

که اغلب خوی مردم بیوفاییست

گرو بستان نه پایندان و سوگند

که پایندان نباشد همچو پابند

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

مهسا در ‫۳ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۴۸ نوشته:

معنی این دو بیت به این صورت است:
به سوگندِ بیشترِ مردم اعتمادی نیست. گرویی بستان که حساب و کتابت به هم نخورد!

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.