گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
میبدی

۱ - النوبة الاولى: «بسم الله الرحمن الرحیم» بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان.

۱ - النوبة الثانیة: بدانک سوره الکهف جمله به مکه فرو آمد مگر یک آیت ...

۱ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: «بسم الله الرحمن ...

۲ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «نحن نقص علیک» ما بر تو ...

۲ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: «نحن نقص علیک» یقال قصصت ...

۲ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: «نحن نقص علیک نبأهم ...

۳ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «و لا تقولن لشی‌ء» مگوی ...

۳ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: «و لا تقولن لشی‌ء إنی ...

۳ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: «و لا تقولن لشی‌ء إنی ...

۴ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «و اضرب لهم مثلا ...

۴ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: «و اضرب لهم مثلا ...

۴ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: «و اضرب لهم مثلا ...

۵ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «و یوم نسیر الجبال» یاد ...

۵ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: «و یوم نسیر الجبال» ای و ...

۵ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: «یوم نسیر الجبال» آن روز ...

۶ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «و إذ قال موسی‌ لفتاه» یاد کن ...

۶ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: «و إذ قال موسی‌ لفتاه» ای ...

۶ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: «و إذ قال موسی‌ لفتاه» ...

۷ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «و یسئلونک عن ذی ...

۷ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: «و یسئلونک عن ذی ...

۷ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و یسئلونک عن ذی ...

sunny dark_mode