گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

آنجا که ببایی نه پدیدی گویی

آنجا که نبایی از زمین بر رویی

عاشق کنی و مراد عاشق جویی

اینت خوشی و ظریفی و نیکویی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode