گنجور

 
همام تبریزی
 

ز کوی دوست مرا ناگزیر خواهد بود

وگر گذر همه بر تیغ و تیر خواهد بود

از آب دیده من در میان منزل دوست

به هر طرف که روی آبگیر خواهد بود

ز بیم غیرت صاحب‌دلان در آن منزل

گمان مبر که کسی جای‌گیر خواهد بود

مباش منکر فریاد ما که مستان را

همیشه بر در خوبان نفیر خواهد بود

مدام تا که بود نوبهار و موسم گل

ز عندلیب چمن پر صفیر خواهد بود

تو را که بر سرگل زلف عنبرافشان است

چه احتیاج به مشک و عبیر خواهد بود

به عهد روی تو ما را شب چهاردهم

کجا فراغت بدر منیر خواهد بود

در آن زمان که ز جان یک نفس بود باقی

هنوز یاد توام در ضمیر خواهد بود

میان مجمع صاحب‌دلان حدیث همام

چو هست ذکر شما دل‌پذیر خواهد بود

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

کاربر سیستمی در ‫۵ ماه قبل، سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۸ نوشته:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۵ از «از بیم غیرت صاحب دلان دران منزل» به «ز بیم غیرت صاحب‌دلان در آن منزل»

تغییر مصرع ۶ از «گمان مبر که کسی جای گیر خواهد بود» به «گمان مبر که کسی جای‌گیر خواهد بود»

تغییر مصرع ۱۱ از «تو را که بر سرگل زلف عنبر افشان است» به «تو را که بر سرگل زلف عنبرافشان است»

تغییر مصرع ۱۷ از «میان مجمع صاحب دلان حدیث همام» به «میان مجمع صاحب‌دلان حدیث همام»

تغییر مصرع ۱۸ از «چو هست ذکر شما دل پذیر خواهد بود» به «چو هست ذکر شما دل‌پذیر خواهد بود»

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.