گنجور

 
همام تبریزی
 

حسن تو را ممالک دل‌ها مسخر است

مقبل کسی که وصل تو او را میسر است

بر منزل مبارک تو هر که بگذرد

گوید که این خلاصه هر هفت کشور است

آبش چو کوثر است و چو دُر سنگ ریزه‌ها

بادش نسیم عنبر و خاکش معصفر است

چشم و دل از مشاهده‌ات بی نصیب نیست

نقشت چو بر صحیفه جانم مصور است

آن آفتاب را که بسوزد شعاع او

چشم عقول روی چو ماه تو مظهر است

کحل جواهر است غبار منازلش

زان چشم عاشقان تو دایم منور است

گلزار چون بهشت شود فصل نو بهار

جانم فدای آن که از این هر دو خوشتر است

گفتم به سرو اگر چه خرامیدنت خوش است

بالای خوش خرام دلارام دیگر است

در جان نیشکر نبود آن حلاوتی

کاندر لب و حدیث و دهان تو مضمر است

از بندگیت دورم و جان با تو در حضور

جایی که نیست خلوت جان چشم بر در است

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

کاربر سیستمی در ‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۸ نوشته:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «حسن تو را ممالک دل ها مسخر است» به «حسن تو را ممالک دل‌ها مسخر است»

تغییر مصرع ۵ از «آبش چو کو ثر است و چو در سنگ ریزه ها» به «آبش چو کوثر است و چو دُر سنگ ریزه‌ها»

تغییر مصرع ۷ از «چشم و دل از مشاهده ات بی نصیب نیست» به «چشم و دل از مشاهده‌ات بی نصیب نیست»

تغییر مصرع ۱۴ از «جانم فدای آن که ازین هر دو خوشتر است» به «جانم فدای آن که از این هر دو خوشتر است»

تغییر مصرع ۱۵ از «گفتم بدسرو اگر چه خرامیدنت خوش است» به «گفتم به سرو اگر چه خرامیدنت خوش است»

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.