گنجور

 
حزین لاهیجی

ساقی بگو چکیدهٔ دل در سبو کنند

تا صاف مشربان به خرابات رو کنند

رو از هوس بتاب که مردان راه عشق

محراب طاعت از دل بی آرزو کنند

در کارگاه عشق حریفان سینه چاک

از تار ماهتاب، کتان را رفو کنند

دفع خمار نرگس خوبان نمی شود

خون مرا چو باده اگر در سبو کنند

سازند مشکبو دهن زخم را حزین

حسرت کشان اگر گل داغ تو بو کنند

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode