گنجور

حاشیه‌گذاری‌های مهرگان

مهرگان


مهرگان در ‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۴۲ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۰:

بیت چهارم یعنی چی؟

 

مهرگان در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۷:۳۸ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶:

منظوز از بیت 8 چیه؟

 

مهرگان در ‫۲ سال و ۲ ماه قبل، یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۱۱ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹:

بیت اول یعنی چی؟

 

مهرگان در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۱۸:۴۰ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۱:

بیت پنج و شیش یعنی چی؟ مخصوصا مصراع دوم بیت شیش

 

مهرگان در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۱۹:۲۱ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۱:

بیت هفتم یعنی چی؟

 

مهرگان در ‫۲ سال و ۴ ماه قبل، دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۵۶ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶:

معنی بیت هفتم چیه؟

 

مهرگان در ‫۲ سال و ۴ ماه قبل، پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۴۳ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳:

بیت آخر یعنی چی؟ هر چقدر می‌خونم چرا ارتباط دو مصراع رو درک نمی‌کنم؟

 

مهرگان در ‫۲ سال و ۵ ماه قبل، دوشنبه ۶ دی ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۲۰ در پاسخ به Mahmood Shams دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۱:

بیا پایین.

 

مهرگان در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۹:۲۲ در پاسخ به سپیدار دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۱۷:

وزن اعلام شده درسته. در واقع وزن اصلی با فعلاتن آغاز می‌شه ولی به دلیل اختیار شاعری «فاعلاتن به جای فعلاتن» بعضی ابیات با فاعلاتن آغاز شده.

 

مهرگان در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۲۷ در پاسخ به علی دربارهٔ سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۹:

اختیار فاعلاتن به جای فعلاتن.

 

مهرگان در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۲۳ در پاسخ به کیومرث دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵۱:

سلام تلمیح داره به داستان منصور حلاج.

 

 

sunny dark_mode