گنجور

حاشیه‌گذاری‌های مازیار پارسا

مازیار پارسا


مازیار پارسا در ‫۲ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۲۸ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۱۱ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶:

دکلمه شعر فوق با صدای زیبای رضا پیربادیان در لینک زیر:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

مازیار پارسا در ‫۲ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۲۸ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۰۹ دربارهٔ شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ - حالا چرا:

دکلمه شعر فوق با صدای زیبای اردشیر رستمی در ویدئوی یوتیوب زیر:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

مازیار پارسا در ‫۲ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۲۸ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۰۳ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱:

دکلمه شعر فوق با صدای احمد شاملو در لینک زیر:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

مازیار پارسا در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۴۱ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۵۹:

خوانش و دکلمه این شعر مولانا با صدای بسیار زیبای رضا پیربادیان در ویدئوی یوتیوب زیر:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

مازیار پارسا در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۳۸ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۵:

خوانش و دکلمه رباعیات خیام با صدای بسیار زیبای کیکاووس یاکیده در ویدئوی یوتیوب زیر:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

مازیار پارسا در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۳۷ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۴:

خوانش و دکلمه رباعیات خیام با صدای بسیار زیبای کیکاووس یاکیده در ویدئوی یوتیوب زیر:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

مازیار پارسا در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۳۷ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۳:

خوانش و دکلمه رباعیات خیام با صدای بسیار زیبای کیکاووس یاکیده در ویدئوی یوتیوب زیر:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

مازیار پارسا در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۳۶ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۲:

خوانش و دکلمه رباعیات خیام با صدای بسیار زیبای کیکاووس یاکیده در ویدئوی یوتیوب زیر:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

مازیار پارسا در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۳۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۱:

خوانش و دکلمه رباعیات خیام با صدای بسیار زیبای کیکاووس یاکیده در ویدئوی یوتیوب زیر:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

مازیار پارسا در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۳۴ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۰:

خوانش و دکلمه رباعیات خیام با صدای بسیار زیبای کیکاووس یاکیده در ویدئوی یوتیوب زیر:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

مازیار پارسا در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۳۲ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۰:

خوانش و دکلمه رباعیات خیام با صدای بسیار زیبای کیکاووس یاکیده در ویدئوی یوتیوب زیر:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

مازیار پارسا در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۳۱ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۹:

خوانش و دکلمه رباعیات خیام با صدای بسیار زیبای کیکاووس یاکیده در ویدئوی یوتیوب زیر:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

مازیار پارسا در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۳۱ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۸:

خوانش و دکلمه رباعیات خیام با صدای بسیار زیبای کیکاووس یاکیده در ویدئوی یوتیوب زیر:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

مازیار پارسا در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۳۰ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۷:

خوانش و دکلمه رباعیات خیام با صدای بسیار زیبای کیکاووس یاکیده در ویدئوی یوتیوب زیر:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

مازیار پارسا در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۲۹ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۶:

خوانش و دکلمه رباعیات خیام با صدای بسیار زیبای کیکاووس یاکیده در ویدئوی یوتیوب زیر:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

مازیار پارسا در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۲۲ دربارهٔ سعدی » بوستان » باب اول در عدل و تدبیر و رای » بخش ۱۷ - صفت جمعیت اوقات درویشان راضی:

خوانش و دکلمه این شعر از سعدی در ویدئوی یوتیوب زیر:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

sunny dark_mode