گنجور

حاشیه‌گذاری‌های رحیم غلامی

رحیم غلامی


رحیم غلامی در ‫۳ سال قبل، دوشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۵۰ دربارهٔ حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۷:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

رحیم غلامی در ‫۳ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۰:۴۰ دربارهٔ حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۴۹:

بهزین کنند در حق ِ عاشق کرامتی
لطفا بهزین را به به زین تغببر ذهید

 

رحیم غلامی در ‫۳ سال و ۲ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۴۶ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۲۳ - قسم غلام در صدق و وفای یار خود از طهارت ظن خود:

پیوند به وبگاه بیرونی
»مولانا در دفتر اول مثنوی شریف یک جا از »سبطین« یعنی حضرت امام حسن و امام حسین علیهماالسلام یاد می کند، آنها را گوشواره عرش ربّانی می خواند.
چون ز رویش مرتضی شد درفشان/ گشت او شیر خدا در مرج جان
چونکه سبطین از سرش واقف بدند / گوشوار عرش ربّانی شدند

 

رحیم غلامی در ‫۳ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۹، ساعت ۰۹:۳۹ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۵۲ - اعتماد کردن هاروت و ماروت بر عصمت خویش و امیری اهل دنیا خواستن و در فتنه افتادن:

در مقالات می‌بینیم که این عبارت از شمس تبریزی است:«خدای‌ زنده داریم،چه کنیم خدای مرده را؟المعنی هو اللّه.همان معنی که گفتیم عهد خدا فاسد نشود.»

 

رحیم غلامی در ‫۳ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۲۳:۰۳ دربارهٔ شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۸ - جرس کاروان:

آخر بمردم از غمت ای زندگانیم
دریاب اگر نه درد و دریغا جوانیم
هیچ از خدا نترسی و رحمت نمی‌کنی
بر عاجزی و بی‌کسی و ناتوانیم
هرگز نهایتی نکند سر گرانیت
هرگز به غایتی نرسد مهربانیم
سر برنگیرم از پسِ در گرز پیشِ خود
هم‌چون سگ از مقابلِ مسجد برانیم
خوش خوش بسوختم چو سپند آر چه روز و شب
با آبِ دیده بر سرِ آتش نشانیم
می‌سوزیم بر آتشِ هجران روا مدار
یک ره به خویشتن برسان گر توانیم
ترسم که در فراقِ تو ناگه اجل رسد
بازآیی و زِ خلق نیابی نشانیم
یا سعی کن که پیشِ اجل بازیابمت
یا جهد کن کزین همه غم وا رهانیم
تا کی به جان رسم زِ تو آخر نزاریا
روزی بود مگر که به جانان رسانیم

 

رحیم غلامی در ‫۳ سال و ۵ ماه قبل، یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۲۹ دربارهٔ ناصرخسرو » سفرنامه » بخش ۴۷ - آسایش در مصر:

به گفتۀ مؤلف دستور المنجمین، نزار در سال 436 هجری متولد شد و در سال 488 در جنگ با مستعلی شکست خورد.

 

رحیم غلامی در ‫۳ سال و ۵ ماه قبل، دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۲۹ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴۵:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

رحیم غلامی در ‫۳ سال و ۵ ماه قبل، چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۲۱:۰۸ دربارهٔ حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۹۴۹:

از ما و خدمت ما چیزی نخیزد ای جان
هم تو بنا نهادی هم تو تمام گردان (حکیم سنایی)

 

رحیم غلامی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۱۶ دربارهٔ حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۶۴:

خودین را به خودبین تغییر دهید.

 

رحیم غلامی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۰۳ دربارهٔ حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۴۷:

مطبخ محمود با چندان شکوه سلطنت
هم به سعی دشت بان می یافت شام و چاشنی
لطفا چاشنی را با چاشتی جایگزین کنید. شام و چاشت یعنی شام و ناهار

 

رحیم غلامی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۱۸ دربارهٔ حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۶۷۰:

تخم شیرین ز پی مائده دو شوره مپاش
دو اشتباه است باید در باشد در شوره مپاش

 

رحیم غلامی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۵۳ دربارهٔ حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۷۴۴:

چه التفات به حالاتِ مستحیل، محق را
که از زمان و مکان فارغ اند اهلِ حقایق
لطفا بعد از کلمه مستحیل، ویرگول بگذارید

 

رحیم غلامی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۲۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۲۷ دربارهٔ حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۹۸:

آبِ حیوان باز نتوان بافت الّا از هُدات

 

رحیم غلامی در ‫۳ سال و ۹ ماه قبل، یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۴۴ دربارهٔ رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۰ - کاندر جهان به کس مگرو جز به فاطمی:

بوالفضل بلعمی بتوانی شدن به فضل
گر نیستی به نسبت بوالفضل بلعمی - ناصر خسرو

 

رحیم غلامی در ‫۳ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۲۳ دربارهٔ رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۴۳:

به چشم نهان بین نهان جهان را
که چشم عیان بین نبیند نهان را
نهان در جهان چیست؟ آزاده مردم
ببینی نهان را، نبینی عیان را
حکیم ناصر خسرو
منظور ظاهر و باطن است

 

رحیم غلامی در ‫۳ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۲۱ دربارهٔ رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۴۳:

با سلام. آشکار یعنی ظاهر و نهان یعنی باطن. از اینجا اعتقاد رودکی به فاطمیان معلوم میشود که ظاهر بر طاهر دلالت می کند و باطن بر باطن. حکیم ناصر خسرو گفته است:
به چشم نهان بین نهان جهان را
که چشم عیان بین نبیند نهان را
نهان در جهان چیست؟ آزاده مردم
ببینی نهان را، نبینی عیان را

 

رحیم غلامی در ‫۴ سال قبل، شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۳۴ دربارهٔ ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۲۳:

پشت پیش این و آن از چه همی چون نون کنی؟
(تذکره هفت اقلیم- امین احمد رازی- ص 899)

 

رحیم غلامی در ‫۴ سال قبل، پنجشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۲۱ دربارهٔ هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲ - تجدید مطلع:

همایون روز نوروز است امروز و به فیروزی
بر اورنگ خلافت کرده شاه لافتی ماوا
میگویند که نوروز آغاز خلافت امیر مومنان بوده‌است

 

رحیم غلامی در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۵۲ دربارهٔ حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۴۹:

نزاری گر دلت بیمارِ عشق است
درین دارالشفاء در دست دارو
دردست یعنی درد است

 

رحیم غلامی در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۴۵ دربارهٔ ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳۰:

چون دوم بار آدمیزاده بزاد پای خود بر فرق علتها نهاد (مولوی)

 

۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode