گنجور

حاشیه‌گذاری‌های سید احمد مجاب

سید احمد مجاب


سید احمد مجاب در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۰۴ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴:

گفتم از خط دار و گیر حسن او آخر (شود)

 

سید احمد مجاب در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۰۲ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۵۶۰:

سینه‌ی من کوه درد است و ...

 

سید احمد مجاب در ‫۵ سال قبل، جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۲۲ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۹۸:

منت چشمهٔ خضر آینه‌پردازِ تری است

 

سید احمد مجاب در ‫۵ سال و ۵ ماه قبل، پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۰۱ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۴۶:

(برخود) کنم چگونه گوارا زمانه را ...

 

سید احمد مجاب در ‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۵۸ دربارهٔ شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۰ - خون سیاووش:

شهریارا غزل (نغز) تو قولیست قدیم

 

سید احمد مجاب در ‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۵۸ دربارهٔ شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۰ - خون سیاووش:

(اصل دل را نبود تفرقه، ای جان بازآ!)

 

سید احمد مجاب در ‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۸ دربارهٔ وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۰:

ببخشید درستش اینه: سگ طالع شَوَمَش ....

 

سید احمد مجاب در ‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۹ دربارهٔ وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۰:

(سگ طالع شومش کیست که همصحبت تست) بی معنا و بدون وزن است

 

سید احمد مجاب در ‫۶ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۱۸ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲ - در تعمیر تربت پاک امیرالمؤمنین علی (ع) و آوردن نهری از فرات به نجف به فرمان شاه صفی:

بردن فرات را به (زمین بوس) مرتضی
دیگر عمارت حرم آن بزرگوار

 

سید احمد مجاب در ‫۶ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۱۷ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲ - در تعمیر تربت پاک امیرالمؤمنین علی (ع) و آوردن نهری از فرات به نجف به فرمان شاه صفی:

چون رحمت تو شامل ذرات عالم است
این جرم را به روی (عرقناک) او میار

 

سید احمد مجاب در ‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۰۹ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۶۸:

(چون وا نمی کنی گرهی، خود گره مشو) این مصرع یک کلمه کم دارد

 

سید احمد مجاب در ‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۳۹ دربارهٔ شاطر عباس صبوحی » غزلیات » شمارهٔ ۶۳ - رقیب:

اگر خواهی بتا! شیرین مذاق (عاشقانت) را
ز قند لعل خود کام صبوحی را یک ارزن زن

 

سید احمد مجاب در ‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۵۲ دربارهٔ حافظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳ - قصیدهٔ در مدح شاه شیخ ابواسحاق:

نوای مجلس (مستان) چو برکشد مطرب
گهی عراق زند گاهی اصفهان گیرد (شاید)

 

سید احمد مجاب در ‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۵۸ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۳۴۰:

خوش بر کنار چشمهٔ چشمم نشسته‌ای
آری خوشست (سرو) سهی بر کنار جوی

 

سید احمد مجاب در ‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۴۷ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۳۰۸:

بگو (به گوی) که سرگشته از چه میگردی

 

سید احمد مجاب در ‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۴۶ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۳۰۸:

شبی که راه (دهم) آه آتش افشان را
ز دود سینه کنم تیره چشم کیوان را

 

سید احمد مجاب در ‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۴۵ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۳۰۸:

تو (بادپای) زمین کوب را بجلوه درآر
که ما به دیده زنیم آب خاک میدان را

 

سید احمد مجاب در ‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۱۹ دربارهٔ ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۲۸۱:

وین قالب و این نوا و (ادراک) نبود

 

سید احمد مجاب در ‫۷ سال قبل، پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۲۸ دربارهٔ حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۱۳:

ز طرهٔ تو پریشانی دلم شد فاش
ز (اشک) نیست غریب آری ار بود غماز

 

سید احمد مجاب در ‫۷ سال و ۱ ماه قبل، دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۵۹ دربارهٔ عرفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۲:

دلی که مایهٔ آزادگیست، بی دردان
به ذوق سلطنت روم و (ملک) ری بستند

 

۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode