گنجور

حاشیه‌های مجيد ع

مجيد ع


مجید ع در ‫۲ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۰۳ دربارهٔ افسر کرمانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۶۳:

وزن صحیح شعر 

فاعلن فاعن فاعلن فع 

است.

 

مجید ع در ‫۲ ماه قبل، یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۱۴ دربارهٔ صفایی جندقی » دیوان اشعار » قطعات و ماده تاریخ‌ها » ۳۶- تاریخ ولادت عزت دختر شاعر:

وزن شعر  دوری و به صورت  مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن       است

زین طفل تازه کش نام     مفعول فاعلاتن

عزت نسا نمودیم            مفعول فاعلاتن

کاشانهٔ مرا باز                مفعول فاعلاتن

فر و بهایی آمد             مفعول فاعلاتن

 

مجید ع در ‫۲ ماه قبل، یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۰۹:۵۴ دربارهٔ جمال‌الدین عبدالرزاق » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۰۶ - نان به زر:

وزن صحیح شعر       مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن      است.

 

مجید ع در ‫۷ ماه قبل، دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۵:۰۱ دربارهٔ صفای اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۷:

وزن شعر 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

است

 

مجید ع در ‫۷ ماه قبل، دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۵:۰۰ دربارهٔ صفای اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۷:

وزن شعر 

فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

  است

 

 

مجید ع در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، سه‌شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۹:۵۹ دربارهٔ امیر معزی » قصاید » شمارهٔ ۳۴۱:

وزن شعر اشتباه است

وزن صحیح

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

 

مجید ع در ‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۹:۳۶ دربارهٔ ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۱۰۴ - در ذم می:

وزن این شعر
مفاعیل مفاعیل فاعلن
است. البته مصراع اول را به وزن فعولن فعولن فعولن فعل نیز میتوان خواند

 

مجید ع در ‫۲ سال و ۲ ماه قبل، یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۵۵ دربارهٔ ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » مذمت مگس (ذوبحرین) » ای مگس!:

این شعر ذوبحرین است و در دو وزن
مفتعلن مفتعلن فاعلن
و
فاعلاتن فاعلاتن فاعلات
خوانده می شود

 

مجید ع در ‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۳۲ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۴۳:

در مصراع اول
نگاه نادرست است و باید نگه باشد

 

مجید ع در ‫۳ سال قبل، شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۹:۵۰ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۶۹:

خاقانی در غزلی به مطلع
هرگز به باغ دهر گیائی وفا نکرد هرگز ز شست چرخ خدنگی خطا نکرد
می گوید :
خیاط روزگار به بالای هیچ کس پیراهنی ندوخت که آخر قبا نکرد
این غزل تصمینی از ابن شعر خاقانی است.

 

مجید ع در ‫۳ سال قبل، سه‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۲۹ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۲۸۰:

وزن شعر به صورت فعلات فاعلاتن فعلات فع لن صحیح است

 

مجید ع در ‫۳ سال قبل، یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۲۱ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۳۳۱:

تو آن ماه زهره (فعولن فعولن)
جبینی وَ آن سَر (فعولن فعولن)
وِ لاله عذاری (فعولن فعولن)
که بر لاله غالی (فعولن فعولن)
یه سایی وَ اَز طر (فعولن فعولن)
رِه غالیه باری (فعولن فعولن)

 

مجید ع در ‫۴ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۴۴ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۸:

صحیح مصرع دوم بیت اول به صورت زیر است
می نوش و دمی به شادمانی گذران

 

مجید ع در ‫۷ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۲۰ دربارهٔ ملک‌الشعرا بهار » چهارپاره‌ها » کسری و دهقان:

"از خزینه دو بدره دیگر" غلط است. خزینه به حمام های قدیم که شبیه حوض و استخر بود می گفتند. خزانه صحیح است.
"هان به پاداش این سخن بستان"
"از خزانه دو بدره دیگر"

 

مجید ع در ‫۷ سال و ۹ ماه قبل، چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۴۹ دربارهٔ رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۷۳:

وزن شعر
مفعولن مفعولن مفعولن فع لن
یک وزن بی سابقه در تاریخ ادبیات فارسی

 

مجید ع در ‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۵۲ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۳:

شجریان در شب های نیشابور این رباعی را به صورت زیر خوانده است.
وقت سحر است خیز ای مایه ناز
نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز
کانان که به خوابند نپایند دراز
وانان که شدند کس نمی آید باز

 

مجید ع در ‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۴۰ دربارهٔ اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵۲:

وزن این شعر بر وزن سه تا متفاعلن است و نه چهارتا یعنی وزن شعر به صورت
متفاعلن متفاعلن متفاعلن
است

 

مجید ع در ‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۰۵ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۲۵۲:

وزن درست است اما من ان را به صورت
مفتعلاتن فعلاتن مفتعلاتن فع
می خوانم

 

مجید ع در ‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۵۳ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۳۳۲:

البته مصراع دوم بیت اول یک هجا کم دارد که به نظر باید به "نگاری و مهوشی بتی عیاری" تبدیل شود.

 

مجید ع در ‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۴۹ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۳۳۲:

وزن شعر
مفاعیلن فاعلن مفاعیلن فع
است . البته در مصراع اول بیت آخر باید "فشانم" تبدیل به "افشانم" شود.

 

۱
۲