گنجور

حاشیه‌گذاری‌های بردیا

بردیا


بردیا در ‫۸ ماه قبل، پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۰۱:۵۶ دربارهٔ جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۳۴۰:

زیبا 

 

بردیا در ‫۸ ماه قبل، شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۵۵ دربارهٔ نشاط اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۰:

چه لطفی دارد این شعر !!

 

بردیا در ‫۸ ماه قبل، شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۰۶ دربارهٔ نسیمی » دیوان اشعار فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۱۵۷ - استقبال از حافظ:

زیباست

 

بردیا در ‫۸ ماه قبل، جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۴۷ دربارهٔ کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۹۷:

من زنده تر از آنم گر رغبتست بازت 

 

بردیا در ‫۸ ماه قبل، پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۱:۲۷ دربارهٔ افسر کرمانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۴:

بسیار عالیست

 

بردیا در ‫۸ ماه قبل، پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۱:۲۵ دربارهٔ افسر کرمانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۰:

زیباا

 

بردیا در ‫۸ ماه قبل، چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۲:۰۵ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳۶:

گویی چه جرم دیدی تا دشمنم گرفتی

خود را نمی‌شناسم جز دوستی گناهی!!

به به

 

بردیا در ‫۸ ماه قبل، چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۲:۰۳ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳۶:

این شعر بمبه بمببب

 

بردیا در ‫۸ ماه قبل، چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۱:۳۹ دربارهٔ هلالی جغتایی » غزلیات » شمارهٔ ۸۲:

بنازم ... دستمریزاد

 

بردیا در ‫۸ ماه قبل، چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۱:۲۹ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۶۱:

عاالی خیلی زیباست

 

بردیا در ‫۸ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۰۸ دربارهٔ وطواط » رباعیات » شمارهٔ ۲۳ - در تغزل:

زیبا

 

بردیا در ‫۸ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۲:۴۶ دربارهٔ وطواط » غزلیات » شمارهٔ ۲:

دستمریزاد 👍👍

 

بردیا در ‫۸ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۲:۴۰ دربارهٔ وطواط » غزلیات » شمارهٔ ۳:

بسیار هم زیبا ...

 

بردیا در ‫۸ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۲:۲۸ دربارهٔ وطواط » غزلیات » شمارهٔ ۶:

مختصر لطیف به به

 

بردیا در ‫۹ ماه قبل، یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۳۶ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۲۷:

خیلی زیبا

 

بردیا در ‫۹ ماه قبل، یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۲:۱۴ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۳۴۱:

عالیست 

 

بردیا در ‫۹ ماه قبل، جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۴۷ دربارهٔ قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۸ - فی المدیحه:

خیییلی قشنگه !

 

بردیا در ‫۹ ماه قبل، پنجشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۲۵ دربارهٔ اسیر شهرستانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۸:

عالیست

 

بردیا در ‫۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۴:۲۸ دربارهٔ نظیری نیشابوری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۵۵:

عالی عالییی

 

بردیا در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۸:۴۴ دربارهٔ قاآنی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶:

زیبا استاد 

 

sunny dark_mode