گنجور

حاشیه‌های نصرت الله

نصرت الله


نصرت الله در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۵۵ دربارهٔ قصاب کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۹:

در مصرع اول بیت دوم «تاز» می‌بایست به «تا» تغییر کند.

 

نصرت الله در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۴۳ دربارهٔ قصاب کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۶:

مصرع دوم بیت چهارم «تا دیدهٔ» می‌بایست به «تا دیده‌ای» تغییر کند.

 

نصرت الله در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۳۹ دربارهٔ قصاب کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۵:

در مصرع دوم بیت سوم «خیر» می‌بایست به «خبر» تغییر کند؛ «از هم چه خبر دیدهٔ حیرت‌زدگان را»

 

نصرت الله در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۳۳ دربارهٔ قصاب کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۴:

در مصرع اول بیت هفتم «آرزوی» صحیح است. 
در مصرع دوم بیت هفتم نیز  به جای «در بار» می‌بایست «بردار» نوشته شود. احتمالاً اشتباه تایپی رخ داده است.

 

نصرت الله در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۲۸ دربارهٔ قصاب کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۳:

در بیت ششم «تا کردن زانو» به معنی مؤدب نشستن است. 

 

نصرت الله در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۲۵ دربارهٔ قصاب کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۲:

در مصرع دوم بیت پنجم «تا چو گرد» درست است.
در مصرع اول بیت هفتم یک «و» جا افتاده است؛ «...آن باغ و دلم...»

 

نصرت الله در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۲۰ دربارهٔ قصاب کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۰:

در بیت چهارم، ترسل به معنی نامه‌نگاری است. 
در بیت پنجم هم «تیرِ رویِ ترکش» به معنی تیرِ منتخب و برگزیده است.

 

نصرت الله در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۱۵ دربارهٔ قصاب کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۹:

در بیت اول یک «و» جا افتاده است. در واقع «چون موم و رشته پیرهن و...» درست است.

 

نصرت الله در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۱۰ دربارهٔ قصاب کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۶:

در مصرع دوم بیت اول «پناهی» درست است.
در مصرع دوم بیت چهارم «چو عاشق» درست است.

 

نصرت الله در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۵۵ دربارهٔ قصاب کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۵:

در بیت سوم واژه «انداز» به معنی قصد و آهنگ است.

 

نصرت الله در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۴۵ دربارهٔ قصاب کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱:

در مصرع دوم بیت آخر اشکال تایپی وجود دارد که ممکن است کمی آن را ناخوانا کند. بهتر آن است که این مصرع به این صورت نگاشته شود:«همچو شهبازی است کز جا بَرکند عصفور را»

 

نصرت الله در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۳۲ دربارهٔ قصاب کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶:

در بیت سوم به نکته جالبی اشاره شده. آن هم اینکه در قدیم به گردن مرغان شکاریِ دورپرواز زنگ می‌آویختند. 

 

نصرت الله در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۱۶ دربارهٔ قصاب کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵:

در بیت اول «بی‌وفایی» درست است. 
در بیت چهارم «ز خون دل» درست است.
در بیت آخر «چو من» درست است.
(تصحیح جواهری و جدی)

 

۱
۲