گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار
 

آخر از جور تو عالم را خبر خواهیم کرد

خلق را از طره‌ات آشفته‌تر خواهیم کرد

اول از عشق جهانسوزت مدد خواهیم خواست

پس جهانی را ز شوقت پر شرر خواهیم کرد

جان اگر باید، به کویت نقد جان خواهیم باخت

سر اگر باید، به راهت ترک سر خواهیم کرد

در غم عشق تو با این ناله های دردناک

اخنر بیدادگر را دادگر خواهیم کرد

هرکسی کام دلی آورده در کویت به دست

ما هم آخر در غمت خاکی به سر خواهیم کرد

تا جهانی در خور شرح غمت پیدا کنیم

خویش را زین عالم فانی به در خواهیم کرد

تا که ننشیند به دامانت غبار از خاک ما

روی گیتی را ز آب دیده تر خواهیم کرد

یا ز آه نیمشب، یا از دعا، یا از نگاه

هرچه باشد در دل سختت اثر خواهیم کرد

لابه‌ها خواهیم کردن تا به ما رحم آوری

ور به بی‌رحمی زدی، فکر دگر خواهیم کرد

چون بهار از جان شیرین دست برخواهیم داشت

پس سر کوی تو را پرشور و شر خواهیم کرد

تا به حال ۴ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

نگین شکروی در ‫۱۱ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۲ مهر ۱۳۸۹، ساعت ۱۲:۳۳ نوشته:

با درود وسپاس فراوان
لطفا" ابیات زیر اضافه شوند:
بیت چهارم:
در غم عشق تو با این ناله های دردناک
اخنر بیدادگر را دادگر خواهیم کرد
بیت ششم:
تا جهانی در خور شرح غمت پیدا کنیم
خویش را زین عالم فانی به در خواهیم کرد
---
پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
م.سحر در ‫۱۱ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۹، ساعت ۰۱:۵۷ نوشته:

بیت سوم مصرع اول
جان اگر باید، به کویت نقد جان خواهیم یافت
خواهیم یافت غلط است
درستش خواهیم باخت است
---
پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۸ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۲، ساعت ۱۷:۱۳ نوشته:

لت چهارم اخنر معنی ویژه ای نمی دهد شاید اختر باشد

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
مرتضی در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۵۳ نوشته:

بیت چهارم اخنر به نظر صحیح نیست. اختر بهتر است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.