گنجور

حاشیه‌ها

 

mesraje awale beide tschharom(fedaje oshodo)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۳۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۷۹


مصرع دوم بیت ششم با مصرع دوم این بیت سلمان ساوجی واژه‌های مشترک دارد:
رایگان، چون سر و زر در قدمش، می‌بازم
سر چرا بر من شوریده، گران می‌دارد؟

حمیدرضا در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۳۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۵۰


mesraje awale beide hashtom(barqafai to)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۲۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۷۷


darmesraje awale beide haftom(an tsche)bajad basurate(antsch)tas heh shawad

پاسخ: با تشکر، چنان شد.

mareshtani در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۲۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۷۷


بیت اول، در منبع اولیه چنین نقل شده بود
«
ای آنکه رخ و زلف تو را آرایش دیده
گر دیده بسی دیده و مثت تو ندیده
»
که با نقل حاضر (حدسی) جایگزین شد.

حمیدرضا در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۲۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۳۶


lotfan as mesraje awale beide hashtom(na)tra hasf koned

پاسخ:با تشکر، «ور نه به زورم می…‌» با «ور به زورم می‌…» جایگزین شد.

mareshtani در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۱۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۷۶


«اندر» در مصرع اول بیت اول حدس ماست و در منبع اولیه نبوده است.

حمیدرضا در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۱۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۰۸


mesraje awale beide dowom eshkaldarad fekr mekonam tschenin bashad((dojie miane mano towo dost ham se to ast)1arne bajad hasf shawad

پاسخ: با تشکر، به جای «ار نی» کلمهٔ «من و» را از «دویی میان من و تو و دوست هم ز توست، ار نی» حذف کردیم. احتمالاً تصحیح بهتری است.

mareshtani در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۱۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۷۵


در بیت دوم به جای «من» در «وز سرش رسته فرو هشته دو صد سنبل من» به تقلید از سایر ابیات «چین» گذاشتیم!
در بیت سوم «بند در بند» با «بند به بند» جایگزین شد.
در بیت آخر مصرع دوم، «حال سلمان خار هجرم خور وز باغ وصالم برچین» با «خار هجرم خور و از باغ وصالم برچین» جایگزین شد.
شعر علاوه بر اصرار بر تکرار حروف روی «چین»، نمونه‌های متعددی از تکرار حروف دارد و در نوع خود جالب است.

حمیدرضا در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۰۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۰۳


در بیت پنجم کلمهٔ پیوسته در «خیال سرو بالای تو را پیوسته می‌بینم» با «بسیار» جایگزین شد (حدسی). دوستانی که به دیوان سلمان ساوجی دسترسی دارند ما را در این زمینه مطلع کنند.

حمیدرضا در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۵۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۹۳


mesraje dowome beide sowom(ta bedani ke mei)1

پاسخ: با تشکر، «که» اضافه شد.

mareshtani در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۴۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۶۸


bebakhshed mesraje dowome beid awar(leilatolqadr)
mesraje dowome beide tschharom(ke mara khod sro kar)2

پاسخ: با تشکر، طبق پیشنهادتان عمل شد.

mareshtani در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۱۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۸


namedanam tschetor bargashtam wale (ke)sajed ast lotfan tasheh farmajed

پاسخ: با تشکر، «مرا به دور رخت شد، پدید که جوهر لعل» با «مرا به دور رخت شد پدید جوهر لعل» جایگزین شد. هر چند در کل، مصرع هنوز مشکلدار است به نظر من (وزنش درست شده ولی همین «که» را کم دارد!).

mareshtani در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۵:۲۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۷


mesraje awale beide sowom(Eshq)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۳۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۶


beide hashtom mesraje dowom

mareshtani در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۱۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۶۳


mesraje awale beide dahom(nesamash)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۱:۳۳ دربارهٔ بخش ۱ - مناجات


bebakhshed eshteba shod(nameto wo azto)1

mareshtani در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۰:۱۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۰


mesraje sewom(darparda)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۰:۰۴ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۲۶


تمامی رباعیات خیام زیباست شاید بتونیم بگیم این خلاصه ای از اکثر شعرهاونظر خیام نصبت به زندگی

arian در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۴۶ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۱۶


به نظر من نباید هیچ گونه تغیری بوجود بیاید. بگزارید هزار سال بعد بدانند که عمر خیام چی سروده است.

محمد عیسی در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۴۹ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۸


[صفحهٔ اول] … [۳۵۱۸] [۳۵۱۹] [۳۵۲۰] [۳۵۲۱] [۳۵۲۲] … [صفحهٔ آخر]