گنجور

حاشیه‌ها

 

این یکی از همان ابیاتی است که باعث میشود خیام انسانی لاابالی و همیشه مست بنظر آید.
در حالی که خیام نقش مهم “می” را به ما می آموزد. اگر به حقیقت زندگی دست یافته باشیم و عنصر وجودی آنرا درک کرده باشیم, به مرحله ای می رسیم که همه چیز خسی بیش نخواهد بود و آزادی از ریسمانهای مادی را بهمراه خواهد داشت.
حال این حقیقت زندگی چیست ؟

هومن در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۵۴ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۶


خود خیام از دلیل وجودش چیزی نمی داند و دلیل وجود اینهمه زیبایی ( زیبایی انسانی و یا حتی خود انسان بودن را) نمی داند.
شاید خیام هنوز نمی داند که چرا انسان است و چرا به این جهان آمده است . . .
درس فروتنی را باید از خیام آموخت

هومن در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۵۰ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۵


اینکه بتوان منظور حقیقی خیام را از پشت سد الفاظ و کلام استخراج کرد, واقعا هنری است که شاید فقط خود خیام از عهده آن برآید.

این بزرگان ادعایی در مسلمانی ندارند و البته منظور خیام اینست که خودت را نیز در نظر بگیر, قبل از اینکه به دیگران طعنه گناه بزنی.

حافظ می فرماید:
گر مسلمانی از اینست که حافظ دارد

وای اگر از پس امروز بود فردایی

هومن در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۴۶ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۴


خیام بسیار هنرمندانه نقبی به آنچه که امروز اگزیستانسیالیسم نامیده میشود زده است. در صورتی مشکل خیام حل خواهد شد که مراد او جمال خویش را به خیام نمایان کند. یعنی خیام صرفا با خیال مراد خود آرام نمی گیرد و توانایی این را ندارد که با وصف او بنواند حتی قدمی بردارد.
ولی اگر مراد خیام چهره بنماید و او را رموز هستی بیاموزد, نهایت آرزوی خیام قبل از مرگش برآورده شده است

هومن در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۲۴ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱


با سلام این شعر زیبا را استاد شجریان در کاست همایون مثنوی ، با آوازی دلنشین خوانده اند که شنیدن آن را به تمامی عزیزانی که لطافت طبع دارند سفارش می کنم .

محسن در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۸:۳۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۸۸


lotfan mesraje dowome beide haftomra ts heh koned(oftada)2

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۰۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۵۱


mesraje dowome beide panjom(nafase dar tane)1

پاسخ: با تشکر، طبق پیشنهاد شما «نفسی» اضافه شد، هر چند به نظرم این مورد باید با نسخهٔ چاپی مقایسه شود و ممکن است کلمهٔ جاافتاده چیز دیگری باشد (اثری؟، …).

mareshtani در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۵۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۶


mesraje dowome beide nohom(banda)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۳۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۴


mesraje dowome beide haftom

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۳۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۴


mesraje dowome beide shashom(amno aman)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۳۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۹


mesraje awale dowom(abro)1
mesraje dowome beide shashom(hemmatan)2

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۱:۵۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۶


mesraje awal wa hashtom

پاسخ: متوجه محل و نوع اشکال نشدم. لطفاً بیشتر توضیح دهید.

mareshtani در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۱:۳۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۸


mesraje awale beide tschharom(ahu asbad)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۱:۱۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۲


کلمه می طپد اگر به صورت می تپد نوشته شود زبان فارسی را پاس داشته ایم.باسپاس

پاسخ: به صورتی که فرمودید تغییر داده شد.

پ-ص در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۲۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۴۴ - یار باقی کار باقی


در ضمن این رو هم از روی کتاب دوزبانه انتشارات هرمس گفتم

پریسا س. در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۱۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۴۱


در پاسخ به خانم مهوش نوابی عرض کنم که عقیق خرد درسته.با توجه مصراع بعد میشه اینو فهمید.در ضمن مصراع دوم همین بیت هم غلط نوشته شده:
ﻜﻲآن عقیق نادر ارزانم آرزوست

پاسخ: با تشکر، مصرع مذکور به صورتی که نقل فرمودید تصحیح شد، هر چند به نظرم «کی»ها در رسم‌الخط اشعار مولوی همگی «که» هستند و شاید تصحیح آنها به صورت «که» کار درست‌تری باشد.

پریسا س. در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۱۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۴۱


ba mazerat beide akhier eshkal nadarad

mareshtani در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲:۳۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۷


mesraje dowome beide shashom(narekhtie)1
mesraje dowome beide dahom(ab golab)2
mesraje awale beide akhir(ke)zaed ast

پاسخ: با تشکر، مورد دومی که اشاره فرمودید مربوط به بیت ۹ بود. در مورد سوم، هر چند در حاشیهٔ بعدی اشاره فرمودید که «که» در مصرع مذکور زاید نیست، اما به نظر من می‌رسد که بیت اشکال دارد. در صورتی که گذرتان باز به این شعر افتاد لطفاً بفرمایید که چگونه از نظرتان برگشتید و شعر را چطور درست خواندید.

mareshtani در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲:۳۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۷


mesraje doeome beide haftom(metalabad)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲:۱۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۶


mesraje awale beide dowom(rasie)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲:۰۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۰


[صفحهٔ اول] … [۳۵۲۰] [۳۵۲۱] [۳۵۲۲] [۳۵۲۳] [۳۵۲۴] … [صفحهٔ آخر]