گنجور

حاشیه‌ها

 

۹۴۶۱

کمال داودوند در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۳:۰۱ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۵


می‌ توان غزل را با احتیاط از کار‌های اولیه حتی پیش از ملاقات شمس به حساب آورد

که رنگ و بوی آتشین نگرفته و به عرفان سلطان ولد و قدما نزدیک است ولی نشان دهنده

سبک و سیاق شعر جلال دین است که سرشار از موسیقی و اوزان درونی و بیرونی است

همایون در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۵۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۷۸۹


در بیت پانزده، “شر” اشتباه، و “شیر” درست است

کریم زیّانی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۲۲ دربارهٔ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۹۸ - در ستایش محمدشاه غازی طاب الله ثراه فرماید


در بیت ششم “خطا” اشتباه ، و “ختا” درست است

کریم زیّانی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۵۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۷۷۷


نه روفیای دروغین
نیست باد به مانای نابود باد است
ماستمالی نکنید
مولوی بسیار الفاظ نا خوش آیند دارد که این یکی اندک است

حسین، ۱ در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۵۰ دربارهٔ بخش ۱ - سر آغاز


۷ گرامی،
نخست ایننکه آتشکده می تواند نام خانوادگی مردان یا زنان باشد .اگر وام نام نباشد
دو دیگر به گمانم نروک نیست و نرینه است در برابر مادینه،
( ار چه زنینه و مردینه نیزگفته اند)
سدیگر با ابزرواسیونی که شما آورده اید میباید بر روزگار سوار بوده باشد
و سر انجام این شمس نه آن شمس است که پستانک در دهان مثنوی میخوانده است

گمنام در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۰


آتشکده نه آشکده و یا …
نظر به شره نمودن خشم و تندی نوشته که نشان انباشت و آزادسازی ناگهانی گدازه های آتشین تستسترون است ایشان از راسته مادینه ها نبوده و نروک میباشد و بین ۲۸ تا ۳۱ سال که تا کنون با روزگار کنار آمده است.

7 در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۰


سلام،
این شعر در وصف کارل مارکس آلمان، صاحب کتاب معروف سرمایه، سروده شده است

گیوه چی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۲۱ دربارهٔ اشتراک و ملوکیت


بانو آشکده ی گرامی با نظری که در مورد مولانا در اینجا نوشتی بر این باورم که
هزار ساله ره است از تو تا مسلمانی
هزار سال دیگر تا به حد انسانی
این علم ؛ علم ذوق و حال است نه قیل و قال که در حوزه آموختی و ترا بدان راهی نیست.
یا حق

شمس الحق در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۰


سلام،
این شعر در وصفکارل مارکس آلمانی که صاحب کباب سرمایه است ، سراییده شده است

گیوه چی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۹ دربارهٔ اشتراک و ملوکیت


دزدی پیدا و پنهان کار تست مال دزدی جمله در انبار تست
را باید این گونه نوشت:
دزدی پیدا و پنهان کار توست مال دزدی جمله در انبار توست

آرمین در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۳ دربارهٔ دزد و قاضی


واقعا حیف به این سایت و اشعار بزرگان که بعضی با تنگ نظری میان جدل میکنن. بابا تفسیری از اشعار کنید هرکسی میاد میخواد بگه من بیشتر میفهمم از بقیه . واقعا اصلا نباید اجازه داد نظر بدن . متاسفم برای شما که مثلا قدری هم از ادبیات میفهمید !!!!!!

وحید9 در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱ - مکتب حافظ


گهر در خانه گم کردی به هر ویران چه می‌پویی
به هر روزی در این خانه یکی حجره نوی یابی

شیدا در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۵۱۳


سلام.
آقای رضا روحانی روی این شعر یک ملودی خیلی خیلی جذاب ساختن که توسط آقای علیرضا صارمی خوانده شده. پیشنهاد میکنم بشنوید

ایمان در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۵۷۸


درود.در بیت نهم مصراع اول؛رفتند اشتباها گرفتند تحریر شده.

حافظ دانایی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۰ دربارهٔ شمارهٔ ۹


وحشی بافقی عجب صبری داشتی……

مسعود در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۷ دربارهٔ غزل ۳۹۴


از برات عیش ، صائب دامن آفاق را
با پریشانی توانگر می کند فصل خزان

جواد مهدی پور در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۹:۳۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۵۹۷۳


آتش است این بانگ نای و نیست باد
هر که این آتش ندارد نیست باد
مفسران معتبر مثنوی معنوی ، در همان نخستین هجده بیت آغاز آن در این بیت نشانی از
نفرین مولانا در حق کسانی که میانه ای با عرفان ندارند ، دیده اند . اما بعید می نماید که
عارفی تا بدین درجه بلند همت و عاشق ، اعلام کند هر کسی دم آتشین ندارد ،مستحق ِ
نیستی باشد . به گمان من در این بیت “باد” دوم را باید از حالت دعایی بیرون آورد.
می فرماید کسی که صاحب چنین دم آتشینی نباشد، قلم قضای الهی بر او چنان رفته
که باد نباشد . یعنی استعداد مبدل شدن از آب حقایق الهی به باد که در سینه عارف به
کلمه و فکر تبدیل می شود را در او ننهاده اند . وی همین معنی را در غزلی با مطلع :
هیچ می دانی چه می گوید رباب
ز اشک چشم و از جگر های کباب
چنین بیان می کند :
باد می‌نالد همی‌خواند تو را
که بیا اندر پیم تا جوی آب
آب بودم باد گشتم آمدم
تا رهانم تشنگان را زین سراب
نطق آن بادست کآبی بوده است
آب گردد چون بیندازد نقاب

روفیا در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲:۴۲ دربارهٔ بخش ۱ - سر آغاز


جناب شمس الحق، احترام وحرمت شما برما واجب. لیکن لطفن اینقدر سنگ مولانا را به سینه نزنید. مولانا باعرفان اسلامی فاصله زیاد دارد. مولانا فقط حرّاف خوبی بودنه عارف. حتّا اشعارش نیز ازوزن وقافیه دارای اشکالات فراوانی هستند. ازاینها که بگذریم ازافتخارات مولانا این است که درمدح ابوبکر وعثمان شعر سروده است. ازاشعار وروایاتِ مثل …دیدی کدوندیدی فاکتورمی گیریم. چه بدآموزیهایی که این عیّاش وهمجنس باز برای جوانان مانداشته است سخن نمی گوییم. آیا امکان دارد شما لطف کنید بگوئید این شمس تبریزی خوش سیما،جز جذاب بودن چه کمالاتی داشته که مولوی دستارش برآشفته شد وشیدای اوگشت؟ بی جهت این شیّاد راباکلمات قلمه سلمه بزرگش نکن. اوهمان کسیست که همسر و فرزندش راتقدیم شمس کرده وازمحله ی جهودان برای شمس شراب تهیّه کرد. عرفان اسلامی منزّه ترازاین است که افرادی همجنس باز وشرابخوار رادردایره ی پاک خود داشته باشد. لطفن هرگاه ازاو یاد می کنیداز اسلام عزیز نام نبرید وجفا براین دین پاک ومنزّه نفرمائید.

آتشکده در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲:۰۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۰


دعوا نکنین , با هم دوست باشین.
آفرین

دوستدار بچه ها در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰:۱۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۷۶


[۱] [۲] [۳] … [صفحهٔ آخر]