گنجور

حاشیه‌ها

 

قسمت اعظم این شعر با صدای حسام الدین سراج بر روی تصنیفی به یاد ماندنی از محسن نفر اجرا شده.پیشنهاد می کنم حتما گوش کنید

محمد اشرافی در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۷ ساعت ۱۸:۰۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۷۹۲


در بیت ۱۸، مصرع دوم به جای «چو گوهر بتابی» باید باشد «چو گوهر بباری»

پاسخ: با تشکر، مطابق نظر شما جایگزینی انجام شد.

بزرگمهر وزیری در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۹:۰۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۱۹۸


دو قافیه دارد و قافیه‌های هر بیت یک کلمه هستند. این صنعت اسم خاصی دارد؟

حمیدرضا در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۲۱:۲۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۹۰۹


مصرع اول بیت اول به صورت «مگر بدیده مجنون نظر کنی ورنی» مشکل دارد، شاید «مگر بدیده مجنون نظر کنی و اگر نی» درست باشد. از دوستان هر کس به دیوان خواجو دسترسی دارد درستش را اطلاع دارد.

حمیدرضا در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۲۱:۲۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۹۰۱


«به سر ماه فکنده طیلسانی» در مصرع اول بیت اول غلط به نظر می‌رسد، شاید «بر ماه فکنده طیلسانی» درست باشد، از دوستان هر کس به دیوان خواجو دسترسی دارد درست آن را بگوید.

حمیدرضا در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۲۱:۱۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۹۲


این شعر بیشتر نوعی ترجیع بند است تا غزل

حمیدرضا در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۲۱:۱۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۷۶


وزن این شعر را نمی‌توانم پیدا کنم. لطفاً دوستان کمک کنند.

حمیدرضا در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۲۱:۱۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۵۳


وزن این شعر هم دوری و عجیب است. در مصرع دوم بیت آخر «آروزی» با «آرزوی» جایگزین شد.

حمیدرضا در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۲۰:۵۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۴۸


از لحاظ قالب این شعر بیشتر نوعی ترجیع بند است تا غزل

حمیدرضا در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۲۰:۴۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۳۶


در بیت پنجم «تازه» با «تاره» جایگزین شد.

حمیدرضا در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۲۰:۴۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۱۶


در مصرع اول بیت اول «بی تو مرا پر آب دیده» با «[ای] بی تو مرا پر آب دیده» جایگزین شد. درست این مصرع را دوستانی که به دیوان خواجو دسترسی دارند اطلاع دهند.

حمیدرضا در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۲۰:۴۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۱۲


در بیت ششم -با توجه به قافیه و تا حدودی معنی- «پیش دوستان بودن» درست به نظر نمی‌رسد، شاید «پیش دوستان مردن» درست باشد. از دوستانی که به دیوان خواجو دسترسی دارند تقاضامندم درست این مصرع را به ما اطلاع دهند.

حمیدرضا در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۲۰:۲۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۷۴۵


در مصرع اول بیت اول «ای چشم تو بند مستان» با «ای چشم تو چشم‌بند مستان» جایگزین شد (جایگزینی حدسی)، از دوستان اگر کسی به نسخه‌ی چاپی خواجو دسترسی دارد در مورد نقل صحیح این مصرع ما را مطلع کند.

حمیدرضا در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۲۰:۱۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۷۱۸


در مصرع اول بیت اول «جان» درست به نظر نمی‌رسد، شاید «جهان» درست باشد. از دوستان اگر کسی به دیوان چاپی خواجو دسترسی دارد ما را یاری کند.

حمیدرضا در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۹:۱۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۶۹۳


در مصرع اول، بیت اول به نظرم «خویش» غلط است. در مصرع اول بیت دوم «بعینه و» غلط می‌نماید می‌شود «به عینه او» باشد یا «به عینه».

حمیدرضا در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۹:۰۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۶۵۷


وزن این شعر هم فکر می‌کنم از آن وزنهای کمیاب و کم کاربرد و در عین خوش آهنگ و موسیقیایی است که گویا خواجو به این گونه وزنهای عجیب علاقه‌ی خاصی داشته.

حمیدرضا در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۸:۵۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۶۴۶


@محمد احمدی:
رباعی ۱۲ صورت وزنی دارد که همگی از «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل» مشتق شده‌اند. در این رباعی وزن مصرع اول «مفعول مفاعیل مفاعیلن فع» (وزن «لاحول و لا قوة الا بالله»)، وزن مصرع دوم «مفعول مفاعلن مفاعیل فعل» و وزن مصرع سوم و چهارم «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل» (وزن اصلی) است.
از آنجا که اوزان مختلف رباعی همگی از وزن اصلی مشتق شده‌اند وزن رباعیها را فارغ از تقطیعشان همان وزن اصلی رباعی در نظر می‌گیریم.

حمیدرضا در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۲:۱۲ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۱۷


وزن رباعی مذکور همان مفعول مفاعیل مفاعیل فعل است؟

محمد احمدی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۴۲ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۱۷


وزن شعر به نظرم کمی عجیب است، شاید شعر را اشتباه خوانده‌ام و به همین دلیل وزن عجیب «مفتعلن مفتعلن مفعول مفاعیلن» را برایش یافته‌ام.

حمیدرضا در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۲۱:۳۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۵۹۶


ذوقافیتین است.

حمیدرضا در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۲۱:۲۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۵۸۵


[صفحهٔ اول] … [۳۰۹۷] [۳۰۹۸] [۳۰۹۹] [۳۱۰۰] [۳۱۰۱] … [صفحهٔ آخر]