گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ظهیر فاریابی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «من که هرشب با خیالت دیده در خون می‌کشم» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «م» است.

حرف آخر قافیه

ت
د
ر
م
ی

شماره ۱: دلم چون بر سر زلف تو جان بست

شماره ۲: یار میخواره من دی قدحی باده به دست

شماره ۳: ز من چندان که می خواهی وفا هست

شماره ۴: ای به عیدی دلم به روی تو شاد

شماره ۵: گر گل رخسار تو عزم گلستان کند

شماره ۶: باز بر جانم فراقت پادشاهی می‌کند

شماره ۷: ای همایون نظر،از من نظری باز مگیر

شماره ۸: من که هرشب با خیالت دیده در خون می‌کشم

شماره ۹: گر سر کیسه وفا بندی

شماره ۱۰: بگذشت ماه روزه به خیر و مبارکی

sunny dark_mode