گنجور

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شکایت پیرزن

 

روز شکار، پیرزنی با قباد گفتکاز آتش فساد تو، جز دود و آه نیست
روزی بیا به کلبهٔ ما از ره شکارتحقیق حال گوشه‌نشینان گناه نیست
هنگام چاشت، سفرهٔ بی نان ما ببینتا بنگری که نام و نشان از رفاه نیست
دزدم لحاف برد و شبان گاو پس نداددیگر به کشور تو، امان و پناه نیست
از تشنگی، کدوبنم […]


متن کامل شعر را ببینید ...

پروین اعتصامی
 

صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۲۴

 

مرد خدا فریفته مال و جاه نیست
در بند مال و دولت و تاج و کلاه نیست
جان بردن از مهالک اسباب دنیوی
الا بعون و رایت فضل الله نیست
هرگز ز ظلم خلق مبر بر کسی پناه
الا خدا که غیر خداد دادخواه نیست
تا او نسازد از خم ابروز اشاره
کس را ز حادثات دو گیتی پناه نیست
تشویش چوب حاجب […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صامت بروجردی