گنجور

جمال‌الدین عبدالرزاق » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۳۶ - در مدح رکن الدین صاعد و توصیف قلم

 

ای سعد فلک ترا مساعد

اعدای ترا فلکه معاند

ای آنکه طراز دوش گردون

رکن الدین بوالعلاست صاعد

فهرست معالی و معانی

[...]

جمال‌الدین عبدالرزاق
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۱۸- سورة الکهف- مکیة » ۷ - النوبة الثانیة

 

قد کان ذو القرنین عمّی مسلما

ملکا تدین له الملوک و تحشد

بلغ المشارق و المغارب ینبغی

اسباب امر من حکیم مرشد

فرأی مغیب الشّمس عند مآبها

[...]

میبدی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲ - نعت پیغمبر اکرم (ص)

 

ای کنیت و نام تو مؤیّد

بوالقاسم وانگهی محمد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴ - سبب نظم کتاب

 

تاریخ عیان که داشت با خَود

هشتاد و چهار بعد پانصد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۹ - در نصیحت فرزند خود محمد نظامی

 

پالان‌گریی به غایت خَود

بهتر ز کلاه‌دوزی بد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

گر شد پدرم به سنّتِ جد

یوسف پسرِ زکی موید

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۸ - دادن پدر لیلی را به ابن‌سلام

 

لیلیش تپانچه‌ای چنان زد

کافتاد چو مُرده مرد بی‌خوَد

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۳ - انس مجنون با وحوش و سباع

 

پیرامن او دویدن دد

بود از پی کسب روزی خود

نظامی
 

ظهیری سمرقندی » سندبادنامه » بخش ۳۷ - داستان گنده پیر و مرد جوان با زن بزاز

 

کم قتیل کما قتلت شهید

ببیاض الطلی و ورد الخدود

آن شد که دلم به هر دری شد

هر لحظه اسیر دلبری شد

دل بر تو نهادم و برین قول

[...]

ظهیری سمرقندی
 

عراقی » لمعات » لمعۀ هفتم

 

آن را که بخود وجود نبود

او را ز کجا جمال باشد؟

عراقی
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۴

 

وان دیده بخت جاودانی

آخر نه به روی آن پری بود

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۴

 

در مجلس و بزم شاه اعظم

آخر نه به روی آن پری بود

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۴

 

آن دم که بماند جان ما دنگ

آخر نه به روی آن پری بود

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۴

 

افتاده دلم میان راهی

آخر نه به روی آن پری بود

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۴

 

از عالم دل ندا شنیدن

آخر نه به روی آن پری بود

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۴

 

گر دل بگزید کافری را

آخر نه به روی آن پری بود

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۴

 

وان شعله نور حالم ای جان

آخر نه به روی آن پری بود

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۴

 

ور دیده نو در او گشادیم

آخر نه به روی آن پری بود

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۴

 

وان ساغرها که درشکستیم

آخر نه به روی آن پری بود

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۴

 

شمس تبریز اصل اصلش

آخر نه به روی آن پری بود

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۶
sunny dark_mode