گنجور

اشعار مشابه

 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۲۸۱ - و له ایضاً

 

ای به گه جود چو گل تازه رو

داده کفت آرزوی آرزو

ز آتش خشم تو آب آمده

بر لب شمشیر تو جان عدو

صبح اگر دم بخلافت زند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۶۰

 

ای دل و جانت بهواها گرو

خواجه، خطا میروی، این ره مرو

گر دلت از جان ادب آموختست

ملک جهان را نستانی دو جو

خواجه، بهر حال تو خود را بدان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قاسم انوار