گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹۶

 

چه دیدم خواب شب کامروز مستمچو مجنونان ز بند عقل جستم
به بیداری مگر من خواب بینمکه خوابم نیست تا این درد هستم
مگر من صورت عشق حقیقیبدیدم خواب کو را می پرستم
بیا ای عشق کاندر تن چو جانیبه اقبالت ز حبس تن برستم
مرا گفتی بدر پرده دریدممرا گفتی قدح بشکن شکستم
مرا گفتی ببر از جمله یارانبکندم […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹۷

 

به جان جمله مستان که مستمبگیر ای دلبر عیار دستم
به جان جمله جانبازان که جانمبه جان رستگارانش که رستم
عطاردوار دفترباره بودمزبردست ادیبان می نشستم
چو دیدم لوح پیشانی ساقیشدم مست و قلم‌ها را شکستم
جمال یار شد قبله نمازمز اشک رشک او شد آبدستم
ز حسن یوسفی سرمست بودمکه حسنش هر دمی گوید الستم
در آن مستی ترنجی می […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۸

 

درآمد دوش ترک نیم مستمبه ترکی برد دین و دل ز دستم
دلم برخاست دینم رفت از دستکنون من بی دل و بی دین نشستم
چو آتش شیشه‌ای می پیشم آوردبه شیشه توبهٔ سنگین شکستم
چو یک دردی به حلق من فرو رفتمن از رد و قبول خلق رستم
ز مستی خرقه بر آتش نهادممیان گبرکان زنار بستم
چو عزم […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۱

 

مرا قلاش می‌خوانند، هستممن از دردی کشان نیم مستم
نمی‌گویم ز مستی توبه کردمهر آن توبه کزان کردم، شکستم
ملامت آن زمان بر خود گرفتمکه دل در مهر آن دلدار بستم
من آن روزی که نام عشق بردمز بند ننگ و نام خویش رستم
نمی‌گویم که فاسق نیستم منهر آن چیزی که می‌گویند هستم
ز زهد و نیکنامی عار دارممن […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۵

 

مو آن دل داده یکتا پرستمکه جام شرک و خود بینی شکستم
منم طاهر که در بزم محبتمحمد را کمینه چاکرستم


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۲

 

من این عهدی که با موی تو بستمبه مویت گر سر مویی شکستم
پس از عمری به زلفت عهد بستمعجب سر رشته‌ای آمد به دستم
ز مویت کافر زنار بندمز رویت هندوی آتش پرستم
کمند عشق را گردن نهادمطناب عقل را درهم گسستم
ز مستوری چه می‌پرسی که عورمز هشیاری چه می‌گویی که مستم
شراب شادکامی را چشیدمسبوی نیک نامی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فروغی بسطامی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۹۴

 

لبالب کن قدح ساقی که مستم
به می ده جملگی اسباب هستم
مرا کن سرخ رو از جرعه خویش
چه میرانی که پیشت خاک بستم؟
اگر اصحاب عشرت می پرستند
بیا ساقی که من ساقی پرستم
مرا گویند، در مستی چه دیدی؟
که می گویی دل اندر باده بستم
تعالی الله، ازین بهتر چه باشد؟
که از ننگ وجود خود برستم
حد مستی من، ای […]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » طلسم علم حاضر را شکستم

 

طلسم علم حاضر را شکستم

ربودم دانه و دامش گسستم

خدا داند که مانند براهیم

به نار او چه بی پروا نشستم


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » درین بتخانه دل با کس نبستم

 

درین بتخانه دل با کس نبستم

ولیکن از مقام خود گسستم

ز من امروز میخواهد سجودی

خداوندی که دی او را شکستم


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » در دل را بروی کس نبستم

 

در دل را بروی کس نبستم

نه از خویشان نه از یاران گسستم

نشیمن ساختم در سینهٔ خویش

ته این چرخ گردان خوش نشستم


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » پیام مشرق » من از بود و نبود خود خموشم

 

من از بود و نبود خود خموشم

اگر گویم که هستم خود پرستم

ولیکن این نوای ساده کیست

کسی در سینه می گوید که هستم


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » پیام مشرق » هزاران سال با فطرت نشستم

 

هزاران سال با فطرت نشستم

به او پیوستم و از خود گسستم

ولیکن سر گذشتم این دو حرفست

تراشیدم ، پرستیدم ، شکستم


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » پیام مشرق » تراشیدم صنم بر صورت خویش

 

تراشیدم صنم بر صورت خویش

به شکل خود خدا را نقش بستم

مرا از خود برون رفتن محال است

بهر رنگی که هستم خود پرستم


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری
 

همام تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۳

 

هزاران نقش گوناگون ببستم
به دستانی مگر آیی به دستم
گهی در جست و جویت می دویدم
گهی در خاک کویت می نشستم
رسولان را به حضرت نیست باری
به پیغامی صبا را می فرستم
گرم کاری از این در برنیاید
همان جویای مشتاقم که هستم
نه امروز آمدم در مذهب عشق
درین سرمستی از روز الستم
شرابی بر کف جانم نهادی
که از بویش هنوز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی