گنجور

اشعار مشابه

 

اقبال لاهوری » پیام مشرق » مسلمانان مرا حرفی است در دل

 

مسلمانان مرا حرفی است در دل

که روشن تر ز جان جبرئیل است

نهانش دارم از آزر نهادان

که این سری ز اسرار خلیل است


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری
 

فایز » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۸

 

دلا امشب نه وقت قال و قیل است

نه هنگام حکایات طویل است

ببین فایز! قوافل در قوافل

به هر جانب صدای الرحیل است


متن کامل شعر را ببینید ...

فایز
 

فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۳۴

 

دلا امشب نه وقت قال و قیل است

نه هنگام حکایات طویل است

ببین فایز! قوافل در قوافل

به هر جانب صدای الرحیل است


متن کامل شعر را ببینید ...

فایز
 

آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۱۹۴

 

مرا کان لب شراب سلسبیل است

می خلد ار خورم خونم سبیل است

رطب زان لعل شیرین چاشنی یافت

اگر خرما ببستان بر نخیل است

تو را ای ناخدا یا رب چه نام است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

آشفتهٔ شیرازی