گنجور

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۱۰ - در عین ذات وصفات وقدرت و قوّت اسرار الهی فرماید

 

انالحق با تو میگویم که چونی

که بگرفته درون را با برونی

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۳ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

درون پردهٔ یا در برونی

ولی دانم که اندر پرده چونی

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۲ - در صفات جام عشق فرماید

 

تو درجمله ظهوری در بطونی

گرفته هم درون و هم برونی

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۷ - سؤال کردن در علم تفسیر فرماید رحمةاللّه

 

تو بیرونی ولی در اندرونی

ندانی جوهر ذاتی که چونی

عطار نیشابوری
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۸۸

 

ادر کاسی و دعنی عن فنونی

جننت فلا تحدث من جنونی

نه چون ماندست ما را، نی چگونه

ندانم تو دلاراما که چونی

رایت الناس للدنیا زبونا

[...]

جلال الدین محمد مولوی
 

شیخ محمود شبستری » کنز الحقایق » بخش ۱۸ - مثال

 

چو تو در دست نفس خود زبونی

منال از دست شیطان برونی

شیخ محمود شبستری
 

شمس مغربی » غزلیات » شمارهٔ ۱۷۳

 

جنون فوق عایات الجنونی

جنون من حبیب ذوالفنونی

بعشقت زان زهر مجنون فرونم

که در خوبی ز هر لیلی فزونی

برون از خویشتن عمریت جستم

[...]

شمس مغربی
 
 
۱
۲
۳
۴