گنجور

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۱ - حکایت

 

از این منزل بسی رفتند و کس نیست

چه گویم کاندرین ره باز پس نیست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۲۴ - حکایت روباه و بچاه شدن او

 

دریغا هیچکس فریادرس نیست

بماندم غرقه و غمخوار کس نیست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۳۱ - پسر در اعیان حقیقت کل گوید

 

خدا با ماست با ما هیچکس نیست

نمود عشق جز اللّه بس نیست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۳۷ - در فنای این جهان و بقای آن جهان فرماید

 

وصالی بی فراقی قسم کس نیست

که گل بی خار و شِکّر بی مگس نیست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷۸ - در حق بینی و آداب بجای آوردن فرماید

 

در این دریا شمار هیچکس نیست

همه غرقند و کس فریادرس نیست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۰ - هم در عیان و بیچونی ذات و تحقیق صفات گوید

 

مرا چون جز تو جانان هیچکس نیست

بجز تو هرگزم فریادرس نیست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۲ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

درون بحر جان دادند و کس نیست

چه‌گویم کاندر او فریادرس نیست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۴ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

دل و جان هر دو جانند و کس نیست

یکی اندر یکی و پیش و پس نیست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۳۹ - حکایت ابلیس و اسرار وی در حضرت مصطفی علیه السّلام

 

چنان پندارد او کو هست کس نیست

نمیداند که در معنی چوخس نیست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۲ - در صفات جام عشق فرماید

 

منم عطّار اینجا هیچکس نیست

بجز من مر مرا فریاد رس نیست

عطار
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » خسرو و شیرین » بخش ۲۹ - مردن فرهاد در عشق شیرین

 

من و راه عدم کاینجای کس نیست

ره من تا عدم جز یک نفس نیست

امیرخسرو دهلوی
 

عبید زاکانی » عشاق‌نامه » بخش ۷ - واقف شدن معشوق از حال عاشق

 

درین دردش کسی فریادرس نیست

به غیر از آه سردش هم‌نفس نیست

عبید زاکانی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۹۶

 

مرا جز عشق تو در سر هوس نیست

مرا از دیدن روی تو بس نیست

ترا گر هست بر جایم بسی یار

به جان تو که ما را جز تو کس نیست

به فریاد دل مسکین ما رس

[...]

جهان ملک خاتون
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۹۷

 

تو می دانی که ما را جز تو کس نیست

به عالم جز توأم فریادرس نیست

ندارم در جهان غیر از تو یاری

چه چاره چون به وصلم دست رس نیست

هوای کوی دلبر هست ما را

[...]

جهان ملک خاتون
 

حسین خوارزمی » دیوان اشعار » غزلیات، قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۱

 

مرا جز تو به عالم هیچکس نیست

ولی جانا به وصلت دسترس نیست

منم آن طایر قدسی که بی تو

مرا فردوس اعلا چون قفس نیست

دلم را صید ناسوتی نشاید

[...]

حسین خوارزمی
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۴۳ - مناظره کردن خسرو با فرهاد

 

از آنم جز به نقاشی هوس نیست

که جز نقش تو ما را نقش کس نیست

سلیمی جرونی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode