گنجور

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۹ - بود این آن زمان از خویش پنهان

 

چو قرآنست اینجاگه دوایش

حقیقت عین دیدار بقایش

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۳ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

بلای قرب دید و با لقایش

نموداری شده اندر فنایش

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۴ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

چنان کاوّل شما را درستایش

ز دید ذات کردم آزمایش

عطار
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۴۶

 

اگر چه پرسش من نیست رایش

رها کن تا بمیرم زیر پایش

زمین را بهره زان پا و سرم دور

به غیرت هر دم از خاک سرایش

سر ما در کمند و شه به جولان

[...]

امیرخسرو دهلوی
 

سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۳۳ - جواب دادن حورزاد جمشید را

 

گرفتم ره نیابی در سرایش

توان بوسیدن آخر خاک پایش

سلمان ساوجی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۸