گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۴۲

 

به تماشای میوه راضی شوای که دستت نمی‌رسد بر شاخ
گر مرا نیز دسترس بودیبارگه کردمی و صفه و کاخ
و آدمی را که دست تنگ بودنتواند نهاد پای فراخ


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی