گنجور

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵

 

با همه مهر و با منش کینست

چه کنم حظ بخت من اینست

شاید ای نفس تا دگر نکنی

پنجه با ساعدی که سیمینست

ننهد پای تا نبیند جای

[...]

سعدی
 

سلطان ولد » ولدنامه » بخش ۳۵ - رفتن مولانا بجانب شام در جستجوی شمس الدین

 

همه گفتند خود عجب اینست

این چنین دیده کاو خدا‌بین‌ست

سلطان ولد
 

اوحدی » جام جم » بخش ۷۵ - در حضور دل و احیای نفس

 

مرغ را دانه دادن از دینست

منطق‌الطیر عاقلان اینست

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۹۸ - در توکل

 

یاری از غیر حق نه از دینست

حق «ایاک نستعین» اینست

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱۲۷ - در معارج ارواح و ابدان و عذاب ایشان

 

دوزخ نقد مفسدان اینست

نسیه خور صد هزار چندینست

اوحدی
 

هلالی جغتایی » شاه و درویش » بخش ۱۰ - آغاز قصهٔ شاه و درویش

 

گفت آری جواب آن اینست

شاه را صدهزار تحسینست

هلالی جغتایی