گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۷۹ - تقاضای تیول

 

خسروا بود و هست خواهد بود

روزگارت رهی و چرخ مطیع

ملک را قدر تو سپهر بلند

عدل را همت تو حصن منیع

نه ز طبع تو هست جود شگفت

[...]

مسعود سعد سلمان
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۱۲۰ - نیز در مدیحه گوید

 

ای چو چرخ بیستون رفیع

وی چو کوه بیستون صدرت منیع

چو زمانه دولتی داری عزیز

چون ستاره همتی داری رفیع

در مساعی کرده ‌های تو جمیل

[...]

وطواط
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۳۰۷ - در منع توزیع با جمال‌الدین مسعود گوید

 

ای به طالع چو نام خود مسعود

وی به همت چو رای خویش رفیع

آسمان آن مطاع عالم کون

امر و نهی ترا به طوع مطیع

تیره ماه امید را داده

[...]

انوری
 
 
sunny dark_mode