گنجور

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۶ - خسر الدنیا و الآخرة ذلک هو الخسران المبین

 

همه معشوقه‌ایست عاشق کش

عاشق او خرد ندارد و هش

سنایی
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode