گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱ - توصیف بر شکال

 

تیر بگذشت ناگهان بر ما

منهزم گشت لشکر گرما

مسعود سعد سلمان
 

حمیدالدین بلخی » سفرنامهٔ منظوم » آغاز کتاب

 

مهر تو در نیاید از درِ ما

بارگیرِ تو کی شود خر ما

حمیدالدین بلخی
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹

 

دل بر ما شده‌ست دلبر ما

گل ما بی‌حدست و شکر ما

ما همیشه میان گلشکر‌یم

زان دل ما قوی‌ست در بر ما

زَهره دارد حوادث‌طبعی

[...]

مولانا
 

اوحدی » جام جم » بخش ۴۸ - حکایت

 

با زن دول پند بی‌خرما

گردگانست و گنبد هر ما

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۸۲ - در باب توبه

 

بکشی صد کس اندر این گرما

که به محرور میدهی خرما

اوحدی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ٩ - مثنوی مجلس افروز

 

میرود عقل و هوش از سر ما

که کند جلوه حسن دلبر ما

ابن یمین
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر چهارم - قسمت اول » بخش پنجم - قسمت اول

 

خون ریز بود همیشه در کشور ما

جان عود بود همیشه در مجمر ما

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر چهارم - قسمت اول » بخش پنجم - قسمت اول

 

داری سر ما وگرنه دور از بر ما

ما دوست کشیم و تو نداری سر ما

شیخ بهایی
 

نورعلیشاه » دیوان اشعار » غزلیات » بخش اول » شمارهٔ ۳۶

 

نفسی بی جمال دلبر ما

خود نگیرد قرار دل بر ما

روز و شب خوش در آتش عشقش

دل بود عود و سینه مجمر ما

ذوق مستان ما اگر خواهی

[...]

نورعلیشاه
 

نورعلیشاه » دیوان اشعار » غزلیات » بخش اول » شمارهٔ ۳۷

 

دلبر ما نشسته بر در ما

دربر ما نشسته دلبر ما

ما حریفان مصطب عشقیم

جام گیتی نماست ساغر ما

ماه چبود که نیر اعظم

[...]

نورعلیشاه
 
 
sunny dark_mode