گنجور

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۴ - حکایت

 

ملک خود را به عدل‌کرد آباد

کآفرین بر شهان عادل باد!

سنایی
 

حمیدالدین بلخی » سفرنامهٔ منظوم » پایان کتاب

 

مجلس او چو خلد باقی باد

کوثرش جام و حور ساقی باد

مسند از قدر او مزیّن باد

صدر را ذات او معیّن باد

مدد او ز آب حیوان باد

[...]

حمیدالدین بلخی
 

عراقی » عشاق‌نامه » فصل سوم و چهارم » بخش ۵ - مثنوی

 

ای که عاشق نه‌ای، حرامت باد

زندگانی، که می‌دهی بر باد

عراقی
 

سلطان ولد » ولدنامه » بخش ۵۶ - مناجات

 

دین ود نیا و نام و ننگ بباد

داده و گفته هرچه بادا باد

سلطان ولد
 

اوحدی » جام جم » بخش ۴۲ - در شرایط عمارت کردن

 

خانه از طاعتست و خیر آباد

خیر اگر نیست نام خانه مباد

اوحدی
 

شاه نعمت‌الله ولی » مفردات » شمارهٔ ۶۱

 

بی شما عمر ما شده بر باد

عمر ما رفت عمر یاران باد

شاه نعمت‌الله ولی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » مثنویات متفرقه » در وصف ستون خیمه گوید

 

تا بود خانه جهان آباد

ذات صاحبقران ستونش باد

اهلی شیرازی
 

ادیب الممالک » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۷

 

شود از هوش آب و خاک آباد

ریش پشم است و پشم در خور باد

ادیب الممالک
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » کارنامهٔ زندان » بخش ۶۵ - خطاب به دروغگویان مصلح نما

 

ملک ضایع‌، ضیاع شاه‌، آباد

پادشاهی چنین به ملک مباد

ملک‌الشعرا بهار
 
 
sunny dark_mode