گنجور

ادیب صابر » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۰۸

 

همه ناخوانده روی نزد کسان

کس نبیند چو تو در هیچ کسی

چو برانندت باز آیی زود

چه کسی آدمیی یا مگسی

ادیب صابر
 
 
۱
۲