گنجور

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۵۰

 

صوفیی علم لغت میکرد بحث
جز جدل هیچش نبود از علم بهر
در لغت گفتا چه باشد موت و سم
گفتمش تا چند گویی مرگ و زهر


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی