گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی)» و حروف قافیهٔ «ن» - صفحهٔ ۲

 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۱

 

آنکه شیران را کشیدی در شطن

وانکه پیلان را نشاندی در عطن

وانکه جاکردی بفرق فرقدین

بلکه بالاتر ز فرقد یا پرن

نی همین اقلیم ظاهر راشه است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم سبزواری
 

[۱] [۲]