گنجور

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۳۶ - گنج درویش

 

گر که خلقان است، گر بیرنگ و رو

ما همین داریم از زشت و نکو

پروین اعتصامی
 

رهی معیری » منظومه‌ها » سوگند

 

تا نیفتد پایش اندر بندها

یاد کرد آن تازه گل سوگندها

خنده زد گل بر رخ دلبند او

کآن چنان بر باد شد سوگند او

رهی معیری
 
 
۱
۶۶
۶۷
۶۸