گنجور

اشعار مشابه

 

شاه نعمت‌الله ولی » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۰۶

 

عاقلان گر چه بسی در سفته اند

در همه بابی سخنها گفته‌ اند

در سراشان همچنان خاشاک هست

تا نپنداری که خانه رفته ‌اند


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

شاه نعمت‌الله ولی » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳۶

 

عاقلان گرچه بسی دُر سفتهاند

در همه بابی سخنها گفته اند

در سراشان همچنان خاشاک هست

تا نپنداری که خانه رفته اند


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۵۳۲

 

سر به سر رازی که با من گفته اند

با که بر گویم که مردم خفته اند

پاک بازان خانه ی وهم و خیال

پاک کردستند و بیرون رفته اند

بنگه دیوانگان عشق او

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی